Disclaimer

Disclaimer website

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.
Door de veranderlijke aard van wet- en regelgeving en informatie in het algemeen en de risico's van elektronische communicatie kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie. Het gebruik van de informatie is altijd volledig voor uw eigen risico en verantwoordelijkheid. Wij kunnen hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De websites van derden waarnaar op deze website verwijzingen zijn opgenomen, worden niet door ons beheerst, gemaakt en/of onderhouden. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan als gevolg van (gebruik van) de inhoud van de gelinkte websites.
Wij streven naar optimale beschikbaarheid van onze website. In die situaties waarin de website op een bepaald moment, onder welke omstandigheden dan ook, niet beschikbaar is, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen daarvan.

Disclaimer e-mail

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Dit e-mailbericht kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet of overeenkomst. Indien dit bericht bij vergissing bij u terechtgekomen is, wilt u ons daarvan dan direct op de hoogte brengen via e-mailadres info@kgadviseurs.nl. Wij verzoeken u in dat geval de e-mail te verwijderen, de inhoud ervan niet te gebruiken en niet onder derden te verspreiden. Iedere geadresseerde dient zich ervan bewust te zijn dat aan het gebruik van e-mail/internet risico's zijn verbonden. De Korte & Geschiere Belastingadviseurs staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven noch dat dit bericht vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).