Jaarrekeningen

Het is wettelijk verplicht een administratie bij te houden om inzicht te krijgen in de omvang en samenstelling van het ondernemingsvermogen en het resultaat. De jaarrekening is daarop gebaseerd en geeft dit inzicht. Wij verzorgen het samenstellen van de jaarrekening op deskundige wijze, waarbij rekening wordt gehouden met fiscale faciliteiten en mogelijkheden. Wij vinden het belangrijk dat u begrijpt wat de betekenis is van deze cijfers en van de boekhoudkundige termen die gebruikt worden. Daarom geven wij een duidelijke toelichting op de jaarrekening in begrijpelijke taal.