Bedrijfseconomisch advies

Om de juiste keuzes te kunnen maken is het nodig om grip te hebben en te houden op de financiële situatie van uw onderneming. De jaarrekening is één van de instrumenten die daarbij kunnen helpen. Deze cijfers geven de situatie in het verleden weer. Nog belangrijker is om ook  vooruit te kijken. Wij kijken kritisch met u mee en kunnen u adviseren over investeringsbeslissingen, rendementsberekeningen, projectadministraties etc. Daarbij kunt u gebruik maken van onze branchekennis. Verder kunnen wij exploitatieprognoses maken en prognoses van in- en uitgaande geldstromen. Deze prognoses kunnen dan als leidraad en houvast dienen. Zo kan tijdig bijgestuurd worden als er grote afwijkingen ten opzichte van deze prognoses optreden.