Fiscaal/financieel nieuws

Aanpassing wettelijk minimumloon per 1 januari 2018

Het wettelijk minimumloon wordt per 1 januari 2018 aangepast. De verhoging bedraagt ditmaal na afronding 0,81%. Lees verder

Verhuiskostenaftrek terecht gewijzigd

Wie alleen een uitkering ontvangt, heeft geen recht op verhuiskostenaftrek. Een uitkeringsgerechtigde tracht met een beroep op opgewekt vertrouwen toch voor de aftrek in aanmerking te komen. Tot aan de Hoge Raad tracht hij vergeefs zijn gelijk te krijgen. Lees verder

Fraude met PGB: resultaat uit overige werkzaamheden

Rechtbank Noord-Holland heeft beslist dat het frauderen met persoonsgebonden budgetten (PGB) aangemerkt dient te worden als het verrichten van werkzaamheden in het economisch verkeer. Lees verder

Ondernemers willen database fraudeurs

Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW moet het mogelijk worden dat ondernemers informatie over fraudeurs kunnen uitwisselen met elkaar en met de overheid. Een landelijke database is nu nog niet mogelijk. Lees verder

Hersteltermijn voor per e-mail ingediend bezwaar

Volgens de Hoge Raad is een bezwaar per e-mail ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard omdat geen hersteltermijn was gegeven. Lees verder

Vertrouwen in de toekomst

Op dinsdag 10 oktober 2017 hebben de onderhandelingspartners VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd. Veel punten zijn al eerder in de pers verschenen. In het kort enkele plannen op het gebied van het belastingstelsel, Wet DBA, pensioenstelsel, arbeidsrecht en sociale zekerheid. Belastingen Invoering van een tweeschijvenstelsel met een basistarief van 36,93% en een toptarief van 49,5% Lage btw-tarief van 6% naar 9% Lees verder

Opleidingsuren tellen mee

De door de dierenarts bestede uren aan opleiding tellen mee voor het urencriterium, zo heeft Hof Arnhem-Leeuwarden beslist. De dierenarts komt bij het meenemen van deze uren in aanmerking voor zelfstandigenaftrek. Lees verder

Parkeerder heeft onderzoeksplicht

Hof Amsterdam heeft beslist dat ook als er een misverstand kan bestaan over de vraag of voor parkeren betaald moet worden de parkeerder een onderzoeksplicht heeft. Lees verder

Specificeer gewerkte uren

Een ondernemer die geen specificatie van de door hem gewerkte uren bijhield, komt niet in aanmerking voor zelfstandigenaftrek. De inspecteur toont aan de hand van de gerealiseerde omzet en gehanteerde tarieven aan dat niet voldoende uren zijn gemaakt om aan het urencriterium te voldoen. Lees verder

Kinderopvangtoeslag terecht geweigerd vanwege contante betalingen

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) heeft beslist dat de Belastingdienst/Toeslagen terecht de kinderopvangtoeslag van de vrouw op nihil heeft gesteld vanwege het niet voldoen aan de kassiersfunctie. Lees verder